Toplu Taşıma Araçları için Hasılat Esaslı KDV Uygulaması

  1. Anasayfa
  2. Haberler
  3. Toplu Taşıma Araçları için Hasılat Esaslı KDV Uygulaması

OTOBÜS İŞLETMELERİNİN TOPLU TAŞIMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME USULÜNE GÖRE UYGULAYACAKLARI VERGİ ORANI YÜZDE 1,5 OLARAK BELİRLENDİ.

Cumhurbaşkanlığının 06.02.2019 tarih 718 sayılı karar neticesinde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 38.maddesi gereğince yayımlanan Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör ve Vergi Oranı Hakkında ekli liste 07.02.2019 tarihli 30679 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile  5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında belediyeler tarafından ruhsat verilen, toplu taşıma hatlarını kiralayan, toplu taşıma hizmetinin hizmet satın alma yollarıyla yerine getirilmesi halinde bu hizmeti sunan ve gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla tahsil eden otobüs işletmelerinin (belediyelerin otobüs işletmeleri ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %51 veya daha fazlası belediyelere ait şirketler hariç) münhasıran il sınırları içinde, otobüsle (sürücüsü dâhil en az on sekiz oturma yeri olan) yapmış oldukları toplu taşıma faaliyetlerine ilişkin  hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre hasılatlarına uygulayacakları vergi oranı %1,5 olarak belirlendi.

Mükelleflerin bu kapsamda vergilendirilebilmeleri için münhasıran yukarıda tanımlanan faaliyetle iştigal etmeleri gerekiyor. Bu faaliyetlerin yanında, kapsama girmeyen başka faaliyetleri de bulunan mükellefler bu uygulamadan faydalanamayacak.

Karar 1 Mart 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği için söz konusu uygulamadan  en erken 1 Mart 2019 tarihinden itibaren yararlanılabilecek.

Karar metninin tamamı için TIKLAYINIZ.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.