Varlık Barışında Varlıkların Bildirim ve Yurda Getirilme Süreleri 6 Ay Uzatıldı

  1. Anasayfa
  2. Haberler
  3. Varlık Barışında Varlıkların Bildirim ve Yurda Getirilme Süreleri 6 Ay Uzatıldı

Uygulamada “varlık barışı” olarak adlandırılan ve 7256 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 93. Maddesi ile yapılan düzenleme;

  • Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 30.06.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesini ve bu varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Türkiye’ye getirilmesini,
  • Yurt içinde bulunan ancak gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların ise yine 30.06.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vergi dairesine bildirilerek, kanuni defter kayıtlarına alınmasını öngörmektedir.

Bilindiği gibi, GVK Geçici 93. madde ile düzenlenen varlık barışı uygulamasında, bildirilen varlıkların bildirim değerleri üzerinden vergi ödenmesi söz konusu değildir.

Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan süreleri, bitim tarihlerinden itibaren her defasında altı ayı geçmeyen süreler hâlinde bir yıla kadar uzatmaya yetkili olup, bu yetki 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 93. Maddesi’nin 1., 2. ve 5. Fıkralarında yer alan sürelerin bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılması hakkında karar (Karar Sayısı: 4196) ile kullanılarak başvuru ve bildirilen varlıkların yurda getirilme süreleri 6 ay uzatılmıştır.

Buna göre,

  • Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31.12.2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesini ve bu varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde (Mart 2022 ayı sonuna kadar) Türkiye’ye getirilmesi,
  • Yurt içinde bulunan ancak gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların ise yine 31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vergi dairesine bildirilerek, kanuni defter kayıtlarına alınması mümkündür.

Bu durumda, bildirilen ve kayda alınan varlıklarla ilgili hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

Cumhurbaşkanının söz konusu süreleri 6 ay daha uzatma yetkisi bulunmaktadır.

Saygılarımızla;

Vergi Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.