Vergi Borçlarının Yapılandırılması Hakkında GİB Açıklaması

 1. Anasayfa
 2. Haberler
 3. Vergi Borçlarının Yapılandırılması Hakkında GİB Açıklaması

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7256 sayılı Kanun , 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile;

 • Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE ( Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması,
 • Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyai cezası) tamamının silinmesi,
 • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi ,
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,
 • Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,
 • Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,
  Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,
 • Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde ,
  a. Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,
  b. Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması,
 • Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6 , 9 , 12 , 18 eşit taksitler halinde ödenmesi ,
 • Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi ,
 • Vadesi 31/12/2014 tarihinden önce olan aslı 100 TL ve altındaki borçların silinmesi ,
 • 7143 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması ,
 • 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması

gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

Ayrıca , yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların (para , altın , döviz ,menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar.) 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacak ve vergi incelemesi yapılmayacaktır.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.