Skip links

Muharrem Özdemir Makaleleri

İzaha Davet Müessesesi

İZAHA DAVETE İCABET EDİN! 1.1. Kanun gerekçesi 213 sayılı Kanunun mülga 370’inci maddesi, izaha davet başlığı altında yeniden düzenlenmektedir. Vergi

Haksız Çıkma Zammının İptali

Anayasa Mahkemesinin Haksız Çıkma Zammı Kararı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 1953 tarihinden bu yana yürürlüktedir. Aynı Kanunun

This website uses cookies to improve your web experience.