Skip links

Dr. Murat Koç

Dr. Murat KOÇ

1976 yılında Elazığ’da doğan Murat KOÇ, İlköğrenimini Pertek İlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini Elazığ Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe-Finansman Bilim Dalında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır.

Meslek yaşamına 2000 yılında Maliye Bakanlığı’nda Vergi Denetmeni olarak başlamış, 2010 yılında İzmir Kalkınma Ajansında İç denetçi olarak devam etmiştir. 2013 yılında memuriyetten ayrılarak Grant Thornton Turkey’de Kıdemli Vergi Müdürü olarak çalışmış olup, 2015 yılında bu görevinden ayrılarak (VDD) Vergi Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş ortakları arasına katılarak Yeminli Mali Müşavir sıfatıyla çalışmaya başlamıştır.

2011 yılında Yeminli Mali Müşavirlik unvanını almış olup Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilmiş olan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı ile Kamu Gözetim Kurumutarafından verilen Bağımsız Denetçi unvanına ve İç denetim Koordinasyon Kurulu tarafından verilmiş olan Kamu İç Denetçi sertifikasına sahiptir. İyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

This website uses cookies to improve your web experience.