Skip links

Emrah Güner

Emrah GÜNER

1976 Ankara doğumludur. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden mezun olmuştur. Kamuda Vergi Müfettişi ve İç Denetçi olarak görev yapmıştır. 2018 yılından itibaren Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaktadır.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Gözetiminde ve Lisansüstü seviyede gerçekleştirilen “Muhasebe Standartları, Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı” eğitimine katılmış ve Bağımsız Denetçi unvanı almaya hak kazanmıştır.

Uluslararası İç Denetçi Enstitüsü tarafından verilen CGAP (Uluslararası Kamu Denetçisi – Certified Government Auditing Professional) sertifikasına sahiptir. CGAP Sertifika programı (Sertifikalı Kamu Denetçisi – Certified Government Auditing Professional), IIA tarafından özellikle kamu kuruluşlarında denetim görevi yapan profesyoneller için geliştirilmiş bir programdır. Bu program için verilen sınavlar, özelikle kamu kurumlarında denetim yapanlara özgü bilgi ve becerileri sınamaktadır: fon muhasebesi, kamu yararına yapılan transfer harcamaları, yasal gözetim gibi. Programın geniş kapsamı, kamu hizmetlerinin geliştirilmesinde ve kamuya hesap verilebilirlikle ilgili iç denetçinin rolünü vurgulamaktadır.

Kamu İç Denetim Sertifikasına (A4) sahiptir.

Mesleki yaşamı boyunca kamuda gelir ve gider mevzuatı alanında pek çok denetim, inceleme ve danışmanlık gerçekleştirmiştir.

Halen özel sektörde Yeminli Mali Müşavir olarak görev yapmakta olup pek çok firmaya mali konularda danışmanlık hizmeti vermektedir. Özellikle vergi davaları, kamu ihalelerindeki uyuşmazlık konuları da ilgi alanları arasında yer almaktadır.

This website uses cookies to improve your web experience.