Skip links

İç Kontrol Hizmetleri

İç Kontrol Hizmetleri

Şirketlerin veya grup şirketlerinin organizasyon yapılarının etkin, güvenilir ve değer üreten şekilde yapılandırılması veya mevcut organizasyonundaki iş akış süreçlerinin yeniden düzenlenmesi ve olası risklerinin indirgenmesi noktasında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Kurumsallaşmanın önündeki en büyük engellerden bir olan iç denetim eksikliği alanında uzmanlarımızca tespit edilen sorunlar bir rapora ve sisteme bağlandıktan sonra “iç kontrol sistemi’’ kurulmaktadır. Kurulan sistem ile varlıkların korunması, hata ve usulsüz işlemlerin önlenmesi, muhasebe kayıtlarının tam ve doğru tutulması, mevzuatlara uygunluk ve mali tabloların üst yönetime raporlanması hedeflenir.

This website uses cookies to improve your web experience.