Skip links

Muharrem Özdemir

Muharrem ÖZDEMİR

Muharrem ÖZDEMİR, Mardin Midyat doğumludur. Babasının adı Mahmut, Anne adı Latife’dir. İlk, orta ve lise tahsilini Simav ilçesinde tamamlamıştır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini üçüncülük, Adalet Hukuk Bölümünü ise onur derecesi ile bitirmiştir.

Gelirler Genel Müdürlüğünde Tahakkuk Memuru olarak göreve başlamış, ardından açılan sınavlarda muvaffak olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulunda Vergi Müfettiş yardımcısı olarak başlamıştır. Vergi Müfettişi olarak görev yaparken Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/694 No’lu müşterek kararname Türkiye’nin en genç Defterdarı sıfatıyla birinci dereceli ve 3600 Ek göstergeli Manisa Defterdarlığı makamına atanmıştır.

Muharrem ÖZDEMİR, memur olarak başladığı maliye teşkilatında mahalli denetim elemanı, merkezi denetim elemanı ve üst düzey yönetici olarak görev yapmış uzlaşma komisyonu, takdir komisyonu, il idare kurulu, il disiplin kurulu, zarar tespit komisyonu, mera komisyonu, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ve kayyım bürosu olmak üzere çok sayıda komisyon, kurum ve kurulda başkan ve üye olarak vazifelendirilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığındaki kamu görevinden Defterdar olarak ayrılmış olup halen Vergi Denetim Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş, VDD Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş ve VDD Bağımsız Denetim A.Ş’de Yönetim Kurulu Başkanı olup, Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi ve İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığında vergi ve ceza hukuku alanında Bilirkişi ve hükümet komiseri olarak görev yapmaktadır.

Müfettişlik ve Defterdarlık görevi sırasında Büyük Şehir Belediye Başkanı, İlçe belediye Başkanı, Milletvekili ve Parti Genel Başkan Yardımcısı başta olmak üzere önde gelen siyasiler ve sanatçılar hakkında özel soruşturma ve inceleme görevlerinde bulunmuştur.

Muharrem ÖZDEMİR’e, Üstün görev anlayışı içinde feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı olmasından dolayı, 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu gereğince Bakanlar Kurulunun önerisi üzerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Beratı tevcih edilmiştir.

Kitapları, İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere Hukuk Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Meslek Yüksek Okulu ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde kaynak eser olarak okutulmaktadır. Hürriyet, Dünya, Referans Gazetesi yanında birçok internet sitesinde “vergi” “ekonomi” “muhasebe” konulu 250’i aşkın makalesi ve yayınlanmış 11 adet kitabı bulunmaktadır.

Eserleri Açık Öğretim Fakültesi, Türkiye Barolar Birliği, Yeminli Mali Müşavirler Odası yayınları, Anayasa Mahkemesi Raportörü görüşleri, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Sayıştay Dergisi gibi önemli yayınlarda kaynak olarak gösterilmiştir.

Kamu görevi sırasında, Gelir İdaresi Başkanlığı personeline ve Vergi Denetim Kurulu Müfettiş yardımcılarının eğitim seminerlerinde öğretici olarak dersler vermiş ve 12’nci dönem Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyesi ve saymanı olarak görev yapmıştır. Vergi Müfettişleri Derneği, Bosna Sancak Trakya Rumeli Balkan Türkleri Derneği ve İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi olup aynı zamanda Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) delegasyon üyesi, İstanbul YMM Odası yedek yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiş olup halen, İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi olarak görev yapmaktadır.

Muharrem ÖZDEMİR, Yusuf Kağan, Elif ve Ece’nin babası olup, İngilizce ve çok iyi derecede Arapça bilmektedir. ​

This website uses cookies to improve your web experience.