Skip links

Muharrem Özdemir

Muharrem ÖZDEMİR

Muharrem ÖZDEMİR, Mardin Midyat doğumludur. Babasının adı Mahmut, Anne adı Latife’dir. İlk, orta ve lise tahsilini Simav ilçesinde tamamlamıştır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini üçüncülük, Adalet Hukuk Bölümünü ise onur derecesi ile bitirmiştir.

Gelirler Genel Müdürlüğünde Tahakkuk Memuru olarak göreve başlamış, ardından açılan sınavlarda muvaffak olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulunda Vergi Müfettiş yardımcısı olarak başlamıştır. Vergi Müfettişi olarak görev yaparken Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/694 No’lu müşterek kararname Türkiye’nin en genç Defterdarı sıfatıyla birinci dereceli Manisa Defterdarlığı makamına atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığındaki kamu görevinden Defterdar olarak ayrılmış olup halen Vergi Denetim Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş, VDD Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş ve VDD Bağımsız Denetim A.Ş’de Yönetim Kurulu Başkanı olup, Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi ve İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığında vergi ve ceza hukuku alanında Bilirkişi ve hükümet komiseri olarak görev yapmaktadır.

Müfettişlik ve Defterdarlık görevi sırasında Büyük Şehir Belediye Başkanı, İlçe belediye Başkanı, Milletvekili ve Parti Genel Başkan Yardımcısı başta olmak üzere önde gelen siyasiler ve sanatçılar hakkında özel soruşturma ve inceleme görevlerinde bulunmuştur.

Muharrem ÖZDEMİR’e, Üstün görev anlayışı içinde feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı olmasından dolayı, 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu gereğince Bakanlar Kurulunun önerisi üzerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Beratı tevcih edilmiştir.

Kitapları, İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere Hukuk Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Meslek Yüksek Okulu ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde kaynak eser olarak okutulmaktadır. Hürriyet, Dünya, Referans Gazetesi yanında birçok internet sitesinde “vergi” “ekonomi” “muhasebe” konulu 350’i aşkın makalesi ve yayınlanmış 11 adet kitabı bulunmaktadır. Eserleri, çok sayıda lisans, yüksek lisans ve doktora tezlerinde kaynak olarak gösterilmektedir.

Muharrem ÖZDEMİR, Yusuf Kağan, Elif ve Ece’nin babası olup, çok iyi derecede Arapça bilmektedir.

GÖREV ALDIĞI STK’LAR VE BAŞARI BELGELERİ

v  İstanbul Atlas Üniversitesi- Mütevelli Heyeti Üyesi

v  Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-Tunus İş Konseyi üyesi

v  Bakanlar Kurulunun Kararı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile- Devlet Övünç Beratı

v  2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu gereğince- Altın Madalya

v  İçişleri Bakanlığı- Vazife Malullüğü

v  Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Delegasyon

v  İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası- Yönetim Kurulu Üyesi (yedek)

v  Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şubesi- Sayman

v  Bosna Sancak Trakya Rumeli Balkan Türkleri Derneği- Üye

v  Türkiye’nin En Genç Defterdarı- Manisa

This website uses cookies to improve your web experience.