Skip links

Özel Amaçlı Raporlama Hizmetleri

Özel Amaçlı Raporlama Hizmetleri

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’’ kapsamında Yeminli Mali Müşavire yetki verilen tasdik raporlarının bazıları aşağıda yer almaktadır.

Bazı konularda, kamu kuruluşlarınca ya da konusuna bağlı olarak özel kişiler (bankalar vb) tarafından talep edilen hususların doğruluğunun tespit ve tasdikine ilişkin rapor istenmesi durumunda talep edilen konuya bağlı olarak mükelleflerden istenilen belgeler ile konunun tespit ve tasdikine ilişkin hazırladığımız raporlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz;

This website uses cookies to improve your web experience.