Hizmetlerimiz

  1. Anasayfa
  2. Hizmetlerimiz

Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

• Yönetim kurulu organizasyon yapısını oluşturmak • Yönetim Kurulu’nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek ...

Özel Amaçlı  Raporlama Hizmetleri

• Kredilere ilişkin tespit işlemleri (Bankalar Kanunu’na göre) • Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi • Öz kaynakların tespiti ve iç kaynakların ...

Diğer Hizmetler

Muhasebe, vergi hukuku ve diğer mali mevzuat alanlarında eğitim hizmetleri verilmesi Borsa sermaye piyasası konularında danışmanlık Dış ticaret, kambiyo mevzuatı ve yabancı sermaye ...

İç Kontrol Hizmetleri

• İç kontrol prosedürlerinin hazırlanması, •Firmanın bütün süreçlerinin kontrol edilerek eksikliklerin tespiti ve revize edilmesi, • İç kontrol prosedürlerinin uygulamaya ...

Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri

  ELA CENUDİOĞLU, İlkokul ve ortaokul eğitimini Hatay’ın Antakya ilçesinde tamamlamıştır. Liseyi Robert Kolej’de okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni ...

Mali Danışmanlık Hizmetleri

• Kurumsal Vergi Danışmanlığı • Bireysel Vergi Danışmanlığı • Kurum ve Şahıslara yönelik vergi planlaması • Holding veya Grup Şirketlerine yönelik vergi planlaması • ...

KDV İadeleri Hizmetleri

• Katma değer vergisi iadesi alma olanağı bulunan mükelleflerin iade tutarlarının tespiti • İade veya mahsuba ilişkin belge ve bilgilerin vergi idaresinin talep ettiği düzenlilikte ...

YMM Hizmetleri

  Dolaysız Vergiler Kurumlar Vergisi • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler • Gelir Vergisi • Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ve ...