Skip links

2022/1 – İhracat Bedellerinin %25’inin Merkez Bankasına Satış Zorunluluğu

Bunu Yazıyı Paylaş

Sirküler : 2021-SR-1998

Konu : İhracat Bedellerinin %25’inin Merkez Bankasına Satış Zorunluluğu

     

İHRACAT BEDELLERİNİN %25’İNİN TCMB’YE SATIŞINA İLİŞKİN UYGULAMA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, İhracat Genelgesine “İhracat bedellerinin Merkez Bankasına Satışı” başlıklı ek 1 inci madde eklenmiş ve buna istinaden TCMB tarafından “İhracat Genelgesinin Ek 1 inci Maddesi Kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama Talimatı” yayımlanmıştır.

03.01.2022 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu talimata göre uygulama şu şekilde yapılacaktır:

 

  • İhracat Genelgesine göre İBKB veya DAB’a bağlanan ihracat bedeli dövizin %25’i, İBKB veya DAB’ın düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden TCMB’ye satılmak üzere İBKB veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılacaktır. İşlem kuru olarak TCMB tarafından saat 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 ve 15:00’de ilan edilen ve İBKB veya DAB’a bağlanan ihracat bedeli dövizin Türk Lirası’na çevrildiği saat itibarıyla en son açıklanmış olan döviz alış kuru esas alınacaktır.
  • Banka nezdinde TCMB adına ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini hesaplar açılacak ve bankanın bu Uygulama Talimatı kapsamında satın aldığı dövizler saat 17.00’ye kadar TCMB’ye bildirilerek toplu bir şekilde söz konusu hesaplara aktarılacaktır.
  • C. Merkez Bankasının hesabına aktarılan dövizlere ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgeler ile bilgiler ve döviz alışı yapılan tutarlara ait bilgiler bankalarca uygulama talimatı Ek-1’de yer alan bildirim formuna uygun olarak Merkez Bankasına aynı gün elektronik ortamda bildirilecektir.
  • Banka tarafından T.C. Merkez Bankasının hesabına aktarılan dövizler, Merkez Bankasınca işlem kuru üzerinden satın alınacaktır.
  • Döviz alış işlemleri karşılığı Türk Lirası tutarları Merkez Bankasınca bankanın EFT merkezine masrafsız olarak gönderilecektir. Saat 17.30’a kadar sonuçlandırılamayan işlemler için ise Türk Lirası tutarlar bankanın T.C. Merkez Bankası nezdindeki zorunlu karşılık hesabına aktarılacaktır.
  • Bu Uygulama Talimatı kapsamında bir gün valörlü olarak transfer edilecek döviz tutarlarına ilişkin bankanın kendi muhabirine göndereceği döviz transferlerinde; MT202’nin 21. Alanına “CIRCULAR”, 72. alanına “/BNF/…. (Firma Unvanı) EXPORT CIRCULAR ADD.ART.1 REF:……… IBAN:…………… (söz konusu işlemler için Merkez Bankası nezdinde açılacak hesaba ilişkin IBAN bilgisi)” ve MT202’nin 58. alanına “TCMBTR2A” açıklamaları yazılacaktır.
  • Banka tarafından yapılan döviz transferlerine ilişkin tüm masraflar, aylık olarak toplu bir şekilde banka tarafından gönderilen MT291 mesajına istinaden ödeme gününde saat 11.00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kuru üzerinden, takip eden ayın son iş gününe kadar Merkez Bankasınca Türk Lirası olarak ödenecektir.

 

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.