Skip links

2022/2006 – TL’ye Dönüşüm Hesaplarında Vade Sonunda Banka Tarafından Yapılan Kambiyo Satışlarında Yüzde Sıfır Oranında BSMV Uygulanacaktır

Bunu Yazıyı Paylaş

Sirküler : 2022-SR-2006

Konu: TL’ye Dönüşüm Hesaplarında Vade Sonunda Banka Tarafından Yapılan Kambiyo Satışlarında Yüzde 0 (Sıfır) Oranında BSMV Uygulanacaktır

 

23/3/2022 tarihli ve 31787 Sayılı Resmi Gazete’de Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk Lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışlarında yüzde 0 oranında BSMV uygulanmasına ilişkin 5349 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Kambiyo işlemlerinde satış tutarı üzerinden binde iki oranında BSMV uygulanmaktadır.

Diğer taraftan, 98/11591 Sayılı Kararın eki Kararının 1 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kambiyo muamelelerinde ise BSMV oranı satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanmaktadır.

Bu Karar ile yukarıda anılan Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir:

7) 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışları,

Buna göre, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışlarında yüzde 0 (sıfır) oranında BSMV uygulanacaktır.

Yapılan son düzenlemeyle birlikte, yüzde 0 (sıfır) oranında BSMV uygulanacak işlemlere aşağıda yer verilmiştir:

1-    Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,
2-    İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,
3-    Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,
4-    Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,
5-    Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,
6-    Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışları,
7-    14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışları.

Karar 23/3/2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.