Skip links

2022/2009 – GVK Geçici Madde 67 ile Belirlenen Bazı İndirimli Stopaj Uygulamalarının Geçerlilik Süresi Uzatıldı

Bunu Yazıyı Paylaş

Sirküler: 2022-SR-2009

Konu: GVK Geçici Madde 67 ile Belirlenen Bazı İndirimli Stopaj Uygulamalarının Geçerlilik Süresi Uzatıldı

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarına ilişkin 22/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Karar’da değişiklik yapılması hakkındaki ekli Karar’ın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanun’un mezkur maddesi gereğince karar verilmiştir.

31/03/2022 TARİHLİ ve 5360 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- 22/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Karar’ın Geçici 2. maddesinde yer alan “31/03/2022” ibareleri “30/06/2022” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın Geçici 3.maddesinde yer alan “31/03/2022” ibareleri “30/06/2022” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Kararın;

  1. maddesi, 01/04/2022 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
  2. maddesi, 01/04/2022 tarihinden itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlara ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 01/04/2022 tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
  3. Diğer hükümleri yayımı tarihinde;

yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Saygılarımızla;

Vergi Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.