Skip links

2022/2015 – Bazı ürünlerin ÖTV Tutarı ve Oranlarında Yapılan Değişiklikler

Bunu Yazıyı Paylaş

Sirküler : 2022-SR-2015

Konu : Bazı ürünlerin ÖTV Tutarı ve Oranlarında Yapılan Değişiklikler

 

5429, 5430 ve 5431 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile fermente edilmiş diğer içeceklerde asgari maktu vergi tutarında, bazı tütün mamullerinin ÖTV oranında ve cep telefonlarının ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahlarında değişiklikler yapılmış olup, 19 Nisan 2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

1) Fermente edilmiş diğer içeceklerde asgari maktu vergi tutarı

5429 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2206.00 G.T.İ.P. numaralı malların asgari maktu vergi (ÖTV) tutarı yeniden belirlenmiştir.

G.T.İ.P No Mal İsmi Asgari Maktu

Vergi Tutarı

(TL)

2206.00 Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları 29,5849

 

2) Bazı tütün mamullerinde ÖTV oranı

5430 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 2403.19.10.00.19 ve 2403.19.90.00.19 G.T.İ.P. numaralı bazı tütün mamüllerine uygulanan vergi oranı (ÖTV) yeniden belirlenmiştir.

G.T.İ.P No Mal İsmi  Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) Maktu Vergi Tutarı (TL)
2403.19.10.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar) 55 0,0921 0,8370
2403.19.90.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar) 55 0,0921 0,8370

 

3) Cep telefonlarının ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları

5431 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan cep telefonlarının ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları yeniden belirlenmiştir.

G.T.İ.P No Mal İsmi Vergi Oranı (%)
8517.12.00.00.11 Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları
Özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL’yi aşmayanlar 25
Özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL‘yi aşıp, 3.000 TL‘yi aşmayanlar 40
Diğerleri 50

 

Yapılan değişiklikler yukarıda bahsi geçen ürünlerin 19 Nisan 2022 tarihinden itibaren ithalatında veya tesliminde geçerli olacaktır.

5429 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı için TIKLAYINIZ.

5430 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı için TIKLAYINIZ.

5431 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı için TIKLAYINIZ.

 

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.