Skip links

2022/2016 – Döviz İşlem Yasağı Düzenlemesinde Menkul Satışların Kapsamı

Bunu Yazıyı Paylaş

Sirküler: 2022-SR-2016

Konu : Döviz İşlem Yasağı Düzenlemesinde Menkul Satışların Kapsamı

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ 19 Nisan 2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştı.

Buna göre 19/04/2022 tarihinden itibaren taşıt alım-satımı dışında kalan menkul satış sözleşmelerine dayanarak yapılacak ödemelerde, sözleşme döviz cinsinden kararlaştırılmış olsa dahi TL cinsinden ödeme gerçekleştirilecek; döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılmış kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde ise, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin, yine döviz cinsinden ödenmesi ve kabul edilmesi Karar’a aykırılık teşkil etmeyecektir.

Menkul niteliğindeki mallar, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usülü Hakkında Kanunun 82’nci Maddesinde, “Haczedilen para, kıymetli maden, mücevher, ticari senet, hisse senedi ve tahvil gibi menkul mallar…” şeklinde tarif edilmiştir. Dolayısıyla gayrimenkuller dışındaki ticari mallar dahil tüm taşınır malların satışında sözleşmeler ve faturalar döviz cinsinden düzenlense bile, ödemeleri Türk lirası cinsinden yapılacaktır.

Bu zorunluluğa uymayanlara sözleşmenin her bir tarafı için ayrı ayrı olmak üzere 2022 yılı için 14.200 TL’den 118.500 TL’ye kadar idari para cezası kesilebilecektir. Tekerrür halinde, bu cezalar iki katı olarak kesilecektir.

Bu değişiklik 19 Nisan 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

Bilgi edinilmesi rica olunur

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.