Skip links

2022/2019 – Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Değişiklik Hakkında

Bunu Yazıyı Paylaş

Sirküler: 2022-SR-2019

Konu: Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Değişiklik Hakkında

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 24.05.2022 tarih ve 1216612 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesinde değişiklik yapılmıştır.

Buna göre, yurt içi ve yurt dışından temin edilecek kredilerde döviz geliri olma şartı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenerek bu değişiklik 24.05.2022 tarihinde Sermaye Hareketleri Genelgesine işlenmiştir.

 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİ

 

Beşinci Bölüm: Yurt Dışından Kredi Alınması

Döviz geliri olma şartı aranmayan krediler

            MADDE 21/16-c; “Lisanssız üretim tesislerinin ve 01/07/2021 tarihinden önce işletmeye girmiş lisanslı üretim tesislerinin tümünün devralınması durumunda, hisseleri devralan tüzel kişilere, devir işlemleri sonrasında, hisselerini devreden tüzel kişinin bu fıkra kapsamında kullandığı kredilere ilişkin kredi bakiyelerini devralmak şartıyla, bu fıkra kapsamında döviz kredisi kullandırılması mümkündür. Kredinin kullanım süresi, lisanslı üretim tesisleri bakımından YEK Destekleme Mekanizmasından yararlanma süresi ile sınırlıdır. Bu kapsamda kullandırılacak kredi tutarı ile devralınan şirketlerin kredi bakiyelerinin toplamı; lisanslı üretim tesisleri bakımından bu fıkranın (b/1) bendinde belirtilen tutarı, lisanssız üretim tesisleri bakımından ise bu fıkranın (b/2) bendinde belirtilen tutarı geçemez. Bu kapsamda; hisse devrinin tescil edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneğinin veya hisse devirlerine ilişkin pay defterinin ilgili sayfalarının noter onaylı örneklerinin krediyi kullandıran bankaya ibraz edilmesi zorunludur.”

 

Altıncı Bölüm: Yurt İçinden Kredi Alınması

Döviz geliri olma şartı aranmayan krediler

            MADDE 40/16-c; ”Lisanssız üretim tesislerinin ve 01/07/2021 tarihinden önce işletmeye girmiş lisanslı üretim tesislerinin tümünün devralınması durumunda, hisseleri devralan tüzel kişilere, devir işlemleri sonrasında, hisselerini devreden tüzel kişinin bu fıkra kapsamında kullandığı kredilere ilişkin kredi bakiyelerini devralmak şartıyla, bu fıkra kapsamında döviz kredisi kullandırılması mümkündür. Kredinin kullanım süresi, lisanslı üretim tesisleri bakımından YEK Destekleme Mekanizmasından yararlanma süresi ile sınırlıdır. Bu kapsamda kullandırılacak kredi tutarı ile devralınan şirketlerin kredi bakiyelerinin toplamı; lisanslı üretim tesisleri bakımından bu fıkranın (b/1) bendinde belirtilen tutarı, lisanssız üretim tesisleri bakımından ise bu fıkranın (b/2) bendinde belirtilen tutarı geçemez. Bu kapsamda; hisse devrinin tescil edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneğinin veya hisse devirlerine ilişkin pay defterinin ilgili sayfalarının noter onaylı örneklerinin krediyi kullandıran bankaya ibraz edilmesi zorunludur.”

 

Saygılarımızla;

Vergi Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.