Skip links

2022/2025 – Döviz Varlığından Dolayı Bazı Şirketlere Ticari Kredi Kullandırılmasına Getirilen Sınırlama Hakkında

Bunu Yazıyı Paylaş

Sirküler: 2022-SR-2024

Konu :Döviz Varlığından Dolayı Bazı Şirketlere Ticari Kredi Kullandırılmasına Getirilen Sınırlama Hakkında

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)’nun 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı Kararı ile Türk Lirası kredi kullanımına döviz varlığı sınırı getirilmiştir.

Bu karar ile şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki Yabancı Para mevduat) Türk Lirası karşılığının 15 milyon TL’nin üzerinde olması halinde, ayrıca bu şirketlerin Yabancı Para nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10’unu aşması durumunda, söz konusu Şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmayacaktır.

Kararda “en güncel finansal tablolar ifadesi ile belirtilen Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunanlardan konsolide; konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunmayanlardan konsolide olmayan; aynı standartlara uygun olarak hazırlanıp Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş en güncel finansal tablolar anlaşılmaktadır. .

Bu durumda, bağımsız denetime tabi olan şirketlerin 31.12.2021 tarihli bilançoları en güncel finansal tabloları olmaktadır.

Yabancı Para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL’yi aşmayan Şirketler; kredi başvuru tarihi itibarıyla, mevcut Yabancı Para nakdi varlıkları ile en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamını ve son 1 yıllık net satış hasılatını;

  1. Bağımsız denetim kuruluşuna tespit ettirmeleri ve kullanacakları kredinin vadesi boyunca Yabancı Para nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL’yi aşmayacağını beyan ve taahhüt etmeleri,
  2. Söz konusu beyan ve taahhüdün banka tarafından kontrolünün sağlanmasını teminen şirketlerin her ayın ilk 10 iş günü içinde bir önceki ay sonu bilançosuna göre Yabancı Para nakdi varlıklarının, aktif toplamının ve bir önceki ay sonu itibarıyla son 12 aylık net satış hasılatının güncel değerini bankaya iletmeleri halinde bu uygulamadan muaf tutulacaklardır.

Şirketin karar kapsamında olup olmadığı, bu Şirketin Yabancı Para nakdi varlık toplamı ile bağımsız denetimden geçmiş en güncel finansal tabloları uyarınca aktif toplamı ve son 1 yıllık net satış hasılatının bağımsız denetim kuruluşu tarafından onaylanarak belgelendirilmesi ile belirlenecektir. Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketler için bu değerlendirme konsolide bilanço üzerinden yapılacaktır.

24.06.2022 tarihli ve 10250 Sayılı Kararın Uygulanmasına İlişkin Akış Şeması

 

Bilgi edinilmesi rica olunur

Saygılarımızla;

 

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.