Skip links

2022/2032 – İkinci El Otomobil ve Arazi Taşıtlarının Satışında Uygulanacak Kısıtlamalar 16.08.2022 ve 31925 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlandı

Bunu Yazıyı Paylaş

Sirküler: 2022-SR-2032

Konu: İkinci El Otomobil ve Arazi Taşıtlarının Satışında Uygulanacak Kısıtlamalar 16.08.2022 ve 31925 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlandı

 

Otomobil ve arazi araçlarına ilişkin satış işlemlerine 16.08.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 01.07.2023 tarihine kadar 6 ay ve 6bin kilometre kısıtlaması getiren düzenleme 16.08.2022 tarihli resmi gazetede yayımlanmıştır.

 

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Pazarlama ve satış kısıtlaması

GEÇİCİ MADDE 2- (1) İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1/7/2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamaz. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

(2) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15/9/2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde birinci fıkra uygulanmaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Saygılarımızla;

Vergi Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.