Skip links

2022/2035 – 21.10.2022 tarihli, 10389 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile Ticari Kredi Kullanım Koşullarında Değişiklik Yapıldı

Bunu Yazıyı Paylaş

Sirküler : 2022-SR-2035

Konu:  21.10.2022 tarihli, 10389 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile Ticari Kredi Kullanım Koşullarında Değişiklik Yapıldı

 

BDDK’nın 1 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek kararına göre, bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki bağımsız denetime tabi şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının Türk Lirası karşılığının 10 milyon TL’nin üzerinde olması veya yabancı para nakdi varlıklarının aktif toplamından veya son bir yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 5’ini aşması durumunda söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmayacak.

BDDK tarafından Haziran ayında getirilen ticari kredi kullanım koşulu ile bankalar ve finansal kuruluşları dışındaki bağımsız denetime tabi şirketler, döviz varlıklarının karşılığı 15 milyon TL’nin üzerinde değilse kredi kullanımı sonrasında bu varlıklarını yine karşılığı 15 milyon TL’yi geçmeyecek şekilde tutmak zorundalardı.

Karara göre 1 Kasım’dan itibaren geçerli olacak şekilde müşterilerden yeni beyan ve taahhüt alınacak. Söz konusu uygulama, 31 Ekim’e kadar mevcut hali ile devam edecek.

BDDK’nın 21.10.2022 tarihinde aldığı karara ait detaylar aşağıdaki gibidir;

  • 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesine dayanılarak, finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik atılacak koordineli makro ihtiyati adımlar kapsamında alınan 07.07.2022 tarihli ve 10265 sayılı Kurul Kararının (10265 sayılı Karar) 1 inci ve 7 nci maddeleri ile anılan Kararın Ek-1’inde bulunan beyan ve taahhüt örneğinde belirtilen “15 milyon TL” ve “yüzde 10” eşik değerlerinin; söz konusu Karar kapsamındaki bankalar ve finansal kiralama, faktoring ve finansman kuruluşları tarafından, 11.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aksi yönde bir Kurul Kararı alıncaya kadar “10 milyon TL” ve “yüzde 5” olarak uygulanmasına,
  • İşbu Karar çerçevesinde, 11.2022 tarihinden itibaren, 10265 sayılı Kararın Ek-1’inde bulunan beyan ve taahhüt örneğinde yer alan “30.06.2022” tarihinin “01.11.2022” olarak değiştirilmesine ve 01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde müşterilerden yeni beyan ve taahhüt alınmasına,
  • 10.2022 ila 31.10.2022 tarihleri arasında, 10265 sayılı Kararın işbu Karar öncesindeki mevcut hali ile uygulanmasına devam olunmasına,
  • Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.”

 

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.