Skip links

2022/37 – Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına İlişkin İstisna 30.09.2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Döviz Varlıklarını da Kapsayacak!

Bunu Yazıyı Paylaş

Sirküler: 2022-SR-2037 

Konu : Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına İlişkin İstisna 30.09.2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Döviz Varlıklarını da Kapsayacak!

 

28/5/2022 tarihli Resmi Gazete ile 7407 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

“(4) Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır. Cumhurbaşkanı istisnayı 30/6/2022 ve/veya 30/9/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatmaya yetkilidir.

27 Ekim 2022 tarihli ve 31996 sayılı Resmi Gazete’de ise “5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 30/9/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 6297)” yayımlanarak  30/09/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paraların dönüşümünde de söz konusu istisnanın uygulanabilmesi sağlanmış bulunmaktadır.

Böylece, 30 Eylül 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar en az üç ay vadeli Kur Korumalı Mevduat hesaplarına dönüştüren kurumlar, dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilecek faiz ve kâr payları ile diğer kazançları kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

6297 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı için TIKLAYINIZ. 

 

Bilgi edinilmesi rica olunur

Saygılarımızla;

 

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.