Skip links

2022/4 – Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı

Bunu Yazıyı Paylaş

Sirküler : 2021-SR-1996

Konu  : Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin; holding şirketleri ve söz konusu holding şirketi bünyesindeki şirketlerin kendi tüzel kişilikleri adına kullanacakları kredilerde, holding şirketi bünyesindeki dolaylı iştirak/ortaklık statüsündeki şirketin aynı holding bünyesinde olduğunun tevsik edilmesine ilişkin geçici 1 inci maddesinde ve yurt dışında yerleşik kişilerin, Türkiye’de satın aldıkları gayrimenkullerin ödeme yükümlülüklerine ilişkin “Gayrimenkul kıymetler” başlıklı 13 üncü maddesinde değişiklikler yapılmıştır. Ayırca söz konusu 13 üncü maddeye ilişkin olarak 21/1/2022 tarihli Merkez Bankası uygulama talimatı yayınlanmıştır.

 

A) Holding Şirketi Bünyesindeki Dolaylı İştirak/Ortaklık Statüsündeki Şirketin Aynı Holding Bünyesinde Olduğunun Tevsiki

Kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD Doları veya üzerinde olan holding şirketleri ve söz konusu holding şirketi bünyesindeki şirketlerin kendi tüzel kişilikleri adına kullanacakları krediler için holding şirketi veya bünyesindeki şirketlerin kredi bakiyeleri ve döviz gelirleri hesaplanırken, tüm şirketlerin kredi bakiyeleri ve döviz gelirleri toplamı dikkate alınmaktadır.

Holding şirketi veya bünyesindeki şirketler tarafından döviz kredisi kullanılırken holding bünyesinde faaliyet gösterildiğine ilişkin tevsik edici belgeler, holding ve bünyesindeki tüm şirketleri belirten şirketin yazılı beyanı ile beraber kredi kullandıran/kredi kullanımına aracılık eden banka ve finansal kuruluşlara ibraz edilmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın; 31.01.2022 tarih ve 921410 sayılı yazısı ile ile Sermaye Hareketleri Genelgesinin geçici 1 inci maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, holding şirketi bünyesindeki dolaylı iştirak/ortaklık statüsündeki şirketin aynı holding bünyesinde olduğunun tevsik edilmesi için ise şirketin holdingin dolaylı iştiraki/ortaklığı olduğunu ve holdingin konsolide finansal tablolarına dahil edildiğini belirten bağımsız denetim firması raporu veya YMM tarafından onaylanmış bir belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

B) Yurt Dışında Yerleşik Kişilerin Türkiye’de Satın Aldıkları Gayrimenkullerin Ödeme Yükümlülükleri

Bakanlığın 19.01.2022 tarih ve 891107 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesinin 13 üncü maddesinde, yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye’de satın aldıkları gayrimenkullerin ödeme yükümlülüklerine ilişkin farklılıklar  yapılmıştır.

Buna göre;

  • Türkiye Cumhuriyeti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin Türkiye’de satın aldıkları gayrimenkullerin ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden yerine getirilecektir.Bu döviz tapu işlemleri öncesinde gerekçesi de belirtilerek bir bankaya ve bankaca da Merkez Bankasına satılacaktırÖdeme ilgililere Türk lirası olarak uygulanacaktır.
  • İlgililer tapu işlemleri başvurusunda satış bedeli olan dövizin bir bankaya satıldığını tevsik eden döviz alım belgesini tapu idaresine sunacaklardır. İlgililer tarafından döviz alım belgesinde kayıtlı Türk lirası tutar satış bedeli olarak tapu idaresine beyan edilecektir.
  • Bankalara döviz satışının yalnızca ilgili gayrimenkulün alıcısı, satıcısı, bunların vekilleri ya da temsilcileri tarafından yapılması mümkündür.
  • Bu kapsamda, yapılacak döviz satışlarına ilişkin bankalarca düzenlenecek döviz alım belgelerinin açıklama kısmına asgari olarak adına döviz bozdurulan kişinin adı soyadı, pasaport numarası ya da Yabancı Kimlik Numarası, alışı yapılan dövizin ABD doları karşılığıve bu işlemin bu madde kapsamında gerçekleştirildiğini belirten bir ifadenin eklenmesi  şarttır.

 

Bilgi edinilmesi rica olunur

Saygılarımızla; 

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.