Skip links

2022/41 – Yemek Ücretiyle İlgili İstisna SGK Primleri için de Geçerli Olacak

Bunu Yazıyı Paylaş

Sirküler: 2022-SR-2041

Konu: Yemek Ücretiyle İlgili İstisna SGK Primleri İçin de Geçerli Olacak !

 

Bilindiği  üzere, 09.11.2022 tarihli Resmi  Gazete’de yayımlanan 7420 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde yapılan değişiklikle; işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışanlara, çalışılan günlere ait yapılan bir günlük yemek bedelinin 51,00 Türk lirasını aşmayan ödemeler 01.12.2022 tarihinden geçerli olmak üzere gelir vergisinden istisna tutulmuştur.

11.11.2022 tarihli Resmi Gazete’de ise “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile nakit yemek yardımlarında günlük asgari ücretin %6’sı kadarı (Günlük asgari ücret tutarı 215,70 TL’dir, %6’sı ise 12,94 TL olacaktır.) prime esas kazanç matrahından istisna edilebileceğine hüküm yayımlanmış olup; 01.12.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

7) İşverenlerce;

a) İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla, yemek bedeli adı altında sigortalılara ve sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen oranının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı,

Prime esas kazancına dahil edilmez.”

23.11.2022 tarihli 2022/20 Sayılı SGK Genelgesi ile Kurum Yönetim Kurulunca alınan 17.11.2022 tarihli ve 2022/323 sayılı Kararla yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük brüt asgari ücretin yüzde 23,65’inin prime esas kazançtan istisna tutulmasına karar verildiği duyurulmuştur.

Bu durumda, 01.12.2022 ile 31.12.2022 tarihleri arasında 4/(a) kapsamında sigortalıların prime esas kazançlarından istisna tutulacak yemek bedeli tutarı;

Günlük asgari ücret x Kurum tarafından belirlenen oran

215,70 TL x % 23,65 = 51,01 TL (Günlük) olarak uygulanacaktır.

 

Bilgi edinilmesi rica olunur

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.