Skip links

2022/44 – Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazetede Yayınlanmıştır

Bunu Yazıyı Paylaş

Sirküler : 2022-SR-2044

Konu:   Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

 

30 Kasım tarihli 6435 sayılı Karar ile birlikte stratejik ve öncelikli yatırımların kapsamında, bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektörlerde ve teşvik edilmeyecek yatırımların kapsamında değişiklik yapılmıştır.

 1. Bazı Liman Ve Depolama Tesisi Yatırımlarının Stratejik Yatırım Kapsamına Alınması
 • 2012/3305 sayılı Kararın “Stratejik yatırımlar” başlıklı 8 inci maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.
·      Yeni eklenen fıkra:

Endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek asgari 3 milyar TL tutarındaki liman ve depolama tesisi yatırmalarının stratejik olarak yatırım olarak desteklenmesine imkân tanınmıştır. Stratejik yatırımlar için gerekli olan 4 şart değerlendirilmeksizin teşvik belgesi düzenleneceği ifade edilmiştir.

 

 1. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” Kapsamında Faiz Desteğinin Kaldırılması
 • Aynı Kararın Faiz veya kâr payı desteği başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Buna göre, “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” kapsamında faiz desteği verilmeyecektir.

 

·      Yürürlükten kaldırılan bent:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı TL cinsinden “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” kapsamında; 8 inci maddenin birinci ve altıncı fıkraları ile 17 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırımlar için beş puanı, üçüncü fıkranın ikinci cümlesinde belirtilen yatırımlar için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan krediler kapsamında 5 inci ve 6 ncı bölgelerde yedi puanı, diğer bölgelerde kendi bölgesinde geçerli olan puanı,

 

 1. Turizm Merkezlerinde Yapılan Turizm Konaklama Yatırımlarının Öncelikli Yatırım Konularına Dahil Edilmesi
 • Değişiklik ile Turizm merkezlerinde de yapılacak bölgesel desteklerden yararlanabilecek yatırımlar öncelikli yatırımlar kapsamına alınmıştır.

 

·       Eski düzenleme ·      Yeni düzenleme
ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları. “ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim

Bölgelerinde, Turizm Merkezlerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden

yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama

yatırımları”

 

 1. Turizm İşletme Belgesi İbraz Edilemeyen Yatırımlara Ait Teşvik Belgelerinin Tamamlama Vizeleri
 • Aynı Kararın “Yatırım süresi ve tamamlama vizesi” başlıklı 24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Yatırım tamamlama vizesi esnasında turizm işletme belgesi ibraz edilemeyen yatırımlara ait teşvik belgelerinin tamamlama vizeleri, belgenin genel teşvik sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılabilmekteydi.

 

·      Yürürlükten kaldırılan fıkra:

“(9) Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere, otel yatırımlarından, yatırım tamamlama vizesi esnasında turizm İşletme belgesi İbraz edilemeyen, ancak otel işletmesi olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan yatırımlara ait teşvik belgelerinin tamamlama vizeleri, belgenin genel teşvik sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılabilir.”

 

 1. Bina-İnşaat Harcamalarında KDV İadesi Sağlayan Düzenlemenin Yürürlükten Kaldırılması
 • Aynı Kararın geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Buna göre, imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 1/1/2017 ile 31/12/2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacağına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.

 

·      Yürürlükten kaldırılan bent:

a) 1/1/2017 ile 31/12/2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bina-inşaat harcamalarında KDV

iadesi

 

 1. Merkezi Isıtma Radyatörleri Ve Kazanlarının İmalatı, Buhar Kazanı İmalatı (Merkezi Kalorifer Kazanları Hariç) Yatırımları Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörler Kapsamından Çıkarılması
 • Aynı Kararın Ek-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARÎYLE ASGARÎ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tablosunun 29 sektör koduna karşılık gelen satırı yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Buna göre, merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç) yatırımları bölgesel desteklerden yararlanabilecek sektörler kapsamından çıkarılmıştır.
·      Yürürlükten kaldırılan 29 uncu satır

Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç)” (sektör kodu 29) bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektörler kapsamında çıkarılmıştır.

 

 1. Metal Eşya İmalatının Destekleneceği Şehirlere İlave Yapılması
Ø Aynı Kararın Ek-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunda yer alan, 28 sektör kodu Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İzmir, Kocaeli, Muğla illerine karşılık gelen satırlara eklenmiştir.

 

 • Buna göre, 28 sektör kodunda yer alan “Metal Eşya” imalatı; Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde de desteklenecektir.

 

 1. Modernizasyon Cinsindeki Un Yatırımlarının Bölgesel Desteklerden Yararlanması
Ø  Aynı Kararın DİPNOTLAR bölümündeki 5 numaralı dipnotuna “6 ncı bölge hariç olmak üzere,” ibaresinden önce gelmek üzere “Modernizasyon cinsindeki un yatırımları ile” ibaresi eklenmiştir.

·      Buna göre, modernizasyon cinsindeki un yatırımları bölgesel desteklerden   yararlanabilecektir.

Ø  Ayrıca bu düzenleme paralelinde, aynı Kararın Ek-4 sayılı ve “TEŞVÎK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKÎ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin I/A

 

·      Değiştirilen dipnot:

5- Modernizasyon cinsindeki un yatırımları ile 6 ncı bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından “şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, ekmek (donuk ekmek ve ekmek hamuru hariç), pirinç, rakı, bira, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve Müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması” yatırımları bölgesel Desteklerden yararlanamaz. Ayrıca, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölge illerinin organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek komple yeni yatırım cinsindeki yem üretimi yatırımları bölgesel desteklerden yararlanabilir.

 

 1. Bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilecek yatırımlarda değişiklik yapılması
Ø  Aynı Kararın 9 numaralı dipnotunda yer verilen yatırım konuları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilmektedir.

·      Bu Karar ile 9 numaralı dipnotunun (f) bendinde yer alan “aynı organize sanayi    bölgesinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

·      Buna göre, 5 inci bölge illerinde gerçekleştirilecek komple yeni cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında her üç yatırım konusunu içeren entegre yatırımlarda, yatırımın aynı organize sanayi bölgesinde olma şartı kaldırılmıştır.

 

·      Değiştirilen bent:

f) 5 inci bölge illerinde aynı organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilecek komple yeni cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında her üç yatırım konusunu içeren entegre yatırımlardan, iplik ve dokuma kapasitesinin apreleme kapasitesini aşmaması kaydıyla EK-2A ve EK-4’de belirtilen asgari tutarları ayrı ayrı sağlayan yatırımlar.

 

 • Buna göre, sertifikalı tohum tasnif ve paketleme yatırımları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilecektir.
 • Yine bu Karar ile 9 numaralı dipnota aşağıdaki bent eklenmiştir.

 

·      Yeni eklenen bent:

“ı) Sertifikalı tohum tasnif ve paketleme yatırımları

 

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla; 

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.