Skip links

2022/45 – Boş Form BA / Form BS Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırıldı

Bunu Yazıyı Paylaş

Sirküler: 2022-SR-2045

Konu: Boş Form BA / Form BS Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırıldı!

 

03.12.2022 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yapılan değişiklik ile Form  BA  ve Form  BS Bildirim verme yükümlülüğü bulunan; ancak tüm alış ve/veya satışları belirlenen haddin (KDV hariç 5.000 TL’nin) altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, ilgili dönem Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini verme zorunlulukları 2023 Yılı Ocak dönemine ilişkin olarak verilecek bildirim formlarından itibaren uygulanmak üzere kaldırıldı.

 

Bilgi edinilmesi rica olunur

Saygılarımızla; 

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.