Skip links

2023/2003 – Ticaret Siciline Tescil Edilen Bazı İşlemler Ayrıca Vergi Dairesine Bildirilmeyecek

Bunu Yazıyı Paylaş
Sirküler: 2023-SR-2003
Konu: Ticaret Siciline Tescil Edilen Bazı İşlemler Ayrıca Vergi Dairesine Bildirilmeyecek

18.01.2023 tarihli ve 32077 sayılı Resmi Gazete'de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 546) yayımlanmıştır.  Söz konusu Tebliğ ile ticaret siciline tescil edilen işlemler için mükelleflerin vergi dairesine bildirim yükümlülüğüne ilişkin düzenleme yapılmıştır.

İşe başlama, merkez/şube adres değişikliği, ilave iş yeri/şube açılış, ilave iş yeri/şube kapanış, tür değişikliği, tasfiyeye giriş/tasfiyeden dönüş, tasfiye kapanış ve unvan değişikliği işlemlerinden Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilenler için mükellefler tarafından tekrar vergi dairelerine bildirim yapılması zorunluluğu kaldırılmıştır.

Ayrıca bu Tebliğ ekinde ticaret siciline tescil edilen işlemler için vergi dairesine bildirimde bulunmasına gerek olmayanlar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

TİCARET SİCİLİNE TESCİLEDİLMESİ GEREKEN İŞLEMLER TİCARET SİCİLİNE TESCİL EDİLEN İŞLEMLER İÇİN VERGİDAİRESİNE BİLDİRİMDE BULUNMASINA GEREKOLMAYANLAR
İşe başlama bildirimi Anonim şirketler (213 sayılı Kanunun 153 üncü maddesi kapsamında ticaret sicili müdürlüklerince bildirilmektedir.)
Limited şirketler (213 sayılı Kanunun 153 üncü maddesi kapsamında ticaret sicili müdürlüklerince bildirilmektedir.)
Kooperatifler (18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç.)
Kollektif şirketler
Komandit şirketler
Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri
Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler
Şube açılış/kapanış bildirimi (1/2/2023 tarihinden önce açılan şubelerin kapanış bildirimleri vergi dairesine bildirilmeye devam edilecektir.) Anonim şirketler (Banka şubeleri hariç)
Limited şirketler
Kooperatifler (1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç.)
Kollektif şirketler
Komandit şirketler
Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari İşletmelerin Türkiye’deki şubeleri
Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler
Merkez/şube adres değişikliği bildirimi (1.2.2023 tarihinden önce açılan şubelerin adres değişikliği bildirimi vergi dairesine bildirilmeye devam edilecektir.) Anonim şirketler
Limited şirketler.
Kooperatifler (1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kumlan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç.)
Kollektif şirketler
Komandit şirketler
Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri
Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler
Tür değişikliği bildirimi 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 181inci ve 194 üncü maddesinde yer alan tür değişiklikleri
Tasfiyeye giriş/tasfiyeden vazgeçme bildirimi Anonim şirketler (Tasfiye giriş bilançosu vergi dairesine verilmeye devam edecektir.)
Limited şirketler (Tasfiye giriş bilançosu vergi dairesine verilmeye devam edecektir.)
Kooperatifler (Tasfiye giriş bilançosu vergi dairesine verilmeye devam edecektir.) (1581 sayılı Tarım Kredi)
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç.)
Kollektif şirketler (Tasfiye giriş bilançosu vergi dairesine verilmeye devam edecektir.)
Komandit şirketler (Tasfiye giriş bilançosu vergi dairesine verilmeye devam edecektir.)
Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri
Tasfiye kapanış (Tasfiye sonu terkin)/ işi bırakma bildirimi Anonim şirketler
Limited şirketler
Kooperatifler (1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç.)
Kollektif şirketler
Komandit şirketler
Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri
Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler
Unvan değişikliği bildirimi Anonim şirketler
Limited şirketler
Kooperatifler (1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç.)
Kollektif şirketler
Komandit şirketler
Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri
Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler

Bilgi edinilmesi rica olunur.
Saygılarımızla; 
VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

Vergi Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., yerli ve yabancı şirketlere, uluslararası standartlar çerçevesinde denetim ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İletişim

Bize Yazın

info@vdd.com.tr

Adresimiz

Kore Şehitleri Caddesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak No:3 D:7-8 34398 Zincirlikuyu / İstanbul / Türkiye

Pazartesi - Cuma: 08:00 - 18:00

+90 212 272 27 77

Copyright ©2023 Vergi Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.