Skip links

2023/2007 – Deprem Nedeniyle OHAL İlan Edilen Yerlere ve Bazı Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Konteyner ve Prefabrik Yapı Teslimlerinde KDV Oranı %1’e İndirilmiştir

Bunu Yazıyı Paylaş
Sirküler: 2023-SR-2007
Konu: Deprem Nedeniyle OHAL İlan Edilen Yerlere ve Bazı Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Konteyner ve Prefabrik Yapı Teslimlerinde KDV Oranı %1'e İndirilmiştir

14 Şubat 2023 tarihli ve 32104 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6790 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile prefabrik yapı ile konteynerlerin, 8/2/2023 tarihinde olağanüstü hal ilan edilen illerde kullanılmak üzere 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) afetzedeler ile KDV Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan aşağıdaki kurum ve kuruluşlara tesliminde (kurulum ve montaj işleri dâhil) KDV oranı %18’den %1’e indirilmiştir.

Buna göre 15/02/2023 – 31/12/2023 tarihleri arasında prefabrik yapı ve konteynerlerin;

  • Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde kullanılmak üzere afetzedelere teslim edilmesi,
  • Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara teslim edilmesi,
  • Kurulum ve montaj işleri dahil,
  • % 1 KDV oranına tabi olacaktır.

Söz konusu teslimlerde, indirimli KDV oranı uygulanabilmesi için faturanın afetzedeye veya sayılan kurum ve kuruluşlar adına düzenlenmesi gerekmektedir. İndirimli orana tabi bu teslimler nedeniyle, yüklenilen ancak indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV tutarlarının çıkarılacak Tebliğlerle aksine yönelik bir düzenleme yapılmaması halinde, Kanun’un 29/2’inci maddesine göre iadesi talep edilebilecektir.

Cumhurbaşkanı Kararı’nda “prefabrik yapı ile konteyner” ibarelerinin; konut, işyeri, ofis vb. şeklinde kullanılabilecek yapı ve konteynerlerin anlaşılması gerektiği düşünülüyor.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar en kısa sürede çıkarılacak Tebliğ ile düzenlenecektir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.
Saygılarımızla; 
VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

Vergi Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., yerli ve yabancı şirketlere, uluslararası standartlar çerçevesinde denetim ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İletişim

Bize Yazın

info@vdd.com.tr

Adresimiz

Kore Şehitleri Caddesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak No:3 D:7-8 34398 Zincirlikuyu / İstanbul / Türkiye

Pazartesi - Cuma: 08:00 - 18:00

+90 212 272 27 77

Copyright ©2023 Vergi Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.