Skip links

2023/2009 – Kurumlar Vergisi Kanunu Kapsamında İndirilebilecek Bağış ve Yardım Tutarının Tespitinde Esas Alınacak Kurum Kazancı

Bunu Yazıyı Paylaş
Sirküler : 2023-SR-2009
Konu: Kurumlar Vergisi Kanunu Kapsamında İndirilebilecek Bağış ve Yardım Tutarının Tespitinde Esas Alınacak Kurum Kazancı

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesinde sayılan bağış ve yardımlar, kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilebilmektedir. Kurumlar vergisi matrahının tespitinde sınırlı olarak indirim konusu yapılabilecek bağış ve yardım tutarı, o yıla ait kurum kazancının % 5'i ile sınırlıdır. Bağış ve yardımların indirim konusu yapılabilmesi için kurum kazancının bulunması gerekmektedir. Aksi halde bağış ve yardımlar indirim konusu yapılamadığı gibi bağış ve yardım tutarı sonraki yıla da devredilememektedir.

Matrahtan indirilmesi için bağış ve yardımın;

  • Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılması,
  • Makbuz karşılığı olması,
  • Karşılıksız yapılması,
  • Sadece ilgili dönem kazancından indirilmesi,
  • Beyannamede ayrıca gösterilmesi
gerekmektedir.

Kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan sıraya göre, öncelikle Ar-Ge indirimi, tasarım indirimi ve sponsorluk harcamalarının indirime konu edilmesi sonrasında bir kazanç kalmış ise bu tutardan bağış ve yardımların indirilmesi gerekmektedir.

İndirilebilecek bağış ve yardım tutarının tespitinde esas alınan kurum kazancı, zarar mahsubu dahil giderler ile iştirak kazançları istisnası düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutardır.

[Ticari bilanço kârı – (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)]

Örnek: (A) A.Ş.’nin 2022 yılı ticari bilanço karı 6.900.000 TL, kanunen kabul edilmeyen giderleri 900.000 TL, 2017 yılından devreden geçmiş yıl zararı 1.000.000 TL, dönem içi iştirak kazancı 500.000 TL ve 3 yıldır aktifinde tuttuğu gayrimenkulün satışından elde ettiği gelir 1.200.000 TL’dir. (A) A.Ş. tarafından, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış olan (V) Vakfına makbuz karşılığı 800.000 TL bağışta bulunulmuştur. Kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden indirilebilecek bağış tutarı aşağıdaki gibi hesaplanır.

Ticari bilanço karı (A) 6.900.000
Kanunen kabul edilmeyen giderler (B) 900.000
İştirak kazancı istisnası (C) 500.000
Gayrimenkul satış kazancı istisnası (D) [(Kazancın %50’si) (1.200.000 x %50)] 600.000
Geçmiş yıl zararı (E) 1.000.000
İndirilebilecek bağış ve yardım tutarının tespitinde esas alınan kurum kazancı (F) [A – (C+E)] 5.400.000
Vakfa yapılan bağış ve yardımın üst sınırı (G) [F x %5] 270.000
 

Yukarıdaki hesaplamaya göre; (A) A.Ş. 800.000 TL bağışta bulunmuş olmasına rağmen bu bağışın 270.000 TL’sini beyanname üzerinden indirim konusu yapabilecektir.

Kamuya yararlı dernekler ile Cumhurbaşkanı tarafından vergi muafiyeti tanınan vakıflar dışında kalan dernek ve vakıflara yapılan bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.
Saygılarımızla; 
VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

Vergi Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., yerli ve yabancı şirketlere, uluslararası standartlar çerçevesinde denetim ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İletişim

Bize Yazın

info@vdd.com.tr

Adresimiz

Kore Şehitleri Caddesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak No:3 D:7-8 34398 Zincirlikuyu / İstanbul / Türkiye

Pazartesi - Cuma: 08:00 - 18:00

+90 212 272 27 77

Copyright ©2023 Vergi Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.