Skip links

2023/ 2029 – Kiralama Yoluyla Edinilen Veya İşletmeye Dahil Olan Ve İşte Kullanılan Tüm Taşıtlara 31.12.2024 Tarihine Kadar “Taşıt Tanıtım Birimi” (Ttb) Takılması Zorunluluğu Getirilmiştir

Bunu Yazıyı Paylaş
Sirküler: 2023-SR-2029
Konu :Kiralama Yoluyla Edinilen Veya İşletmeye Dahil Olan Ve İşte Kullanılan Tüm Taşıtlara 31.12.2024 Tarihine Kadar “Taşıt Tanıtım Birimi” (Ttb) Takılması Zorunluluğu Getirilmiştir!

Akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla birçok düzenleme ve çalışma hayata geçirilmiştir.

Bu kapsamda, daha önce akaryakıt pompalarına bağlanma mecburiyeti getirilen ödeme kaydedici cihazların, elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen, güvenlik seviyesi yükseltilmiş ve belirlenen diğer teknik özellikleri taşıyan yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlar ile değiştirilmesine yönelik usul ve esaslar 24/3/2021 tarihli ve 31433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527) ile belirlenmiştir.

- Akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin, en az bir pompa ünitesinin tabanca aparatları üzerine nitelikleri Darphane tarafından belirlenen ve Darphane ya da yetkili firmalar tarafından üretilen Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) cihazlarını temin ederek 31/12/2024 tarihine kadar taktırmaları zorunludur. TTO’ların montaj işlemlerine ait süreçler Darphane tarafından belirlenecek, TTO’ların, montaj işlemlerini sadece Darphane tarafından yetkilendirilen firmalar gerçekleştirecektir.

- Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtlara 31/12/2024 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) cihazı takılması zorunluluğu getirilmiş olup, söz konusu taşıtların yakıt depo girişi üzerine Darphane tarafından üretilen TTB’ler taktırılacak olup, zorunluluk kapsamında olmayan taşıtlara da ihtiyari olarak TTB taktırılabilecektir.

- UTTS kapsamında yapılan akaryakıt satışlarında, taşıtın plakasına ilişkin bilgiler sistem kapsamında Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazı (YN Pompa ÖKC)’ye otomatik olarak iletilecek ve Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Fişi, detayları Başkanlık tarafından ynokc.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak teknik kılavuzla belirlenecek, UTTS kapsamında düzenlendiğini gösteren bilgiyi ihtiva edecek şekilde düzenlenecektir.

- UTTS kapsamında yapılan akaryakıt satışlarının, 7/9/2006 tarihli ve 26282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 68)’de belirlenen taşıt tanıma sistemine ilişkin belge düzenine yönelik kurallar çerçevesinde de belgelendirilmesi mümkündür.

- Tebliğ ile TTB takılma zorunluluğu getirilen taşıtlar için, UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, VUK’nun 227. maddesine istinaden vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.

Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında VUK’nun ilgili ceza hükümleri uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesi rica olunur.
Saygılarımızla; 
VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

Vergi Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., yerli ve yabancı şirketlere, uluslararası standartlar çerçevesinde denetim ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İletişim

Bize Yazın

info@vdd.com.tr

Adresimiz

Kore Şehitleri Caddesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak No:3 D:7-8 34398 Zincirlikuyu / İstanbul / Türkiye

Pazartesi - Cuma: 08:00 - 18:00

+90 212 272 27 77

Copyright ©2023 Vergi Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.