Skip links

2023/2030 – Dijital Vergi Dairesi Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Yönelik 552 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Bunu Yazıyı Paylaş
Sirküler : 2023-SR-2030
Konu : Dijital Vergi Dairesi Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Yönelik 552 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetlerin tek çatı altında birleştirilerek kişilerin tüm uygulamalara kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlaması, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulması ile mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin ödevlerini yerine getirirken hizmet alma süreçlerinde günümüz bilişim teknolojilerinin getirdiği imkânlardan daha fazla yararlanması amacıyla geliştirilen Dijital Vergi Dairesi uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik 552 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 07.10.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Dijital Vergi Dairesi hizmetlerinden;

a) Bakanlık tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanıcı kodu ve şifresi bulunan,
b) e-Devlet şifresi bulunan,
c) Bu Tebliğ kapsamında şifre edinen,
kişiler yararlanabilecektir.

Dijital Vergi Dairesi şifresi edinme;

Dijital Vergi Dairesi hizmetlerinden yararlanmak isteyen ve daha önce şifre edinmemiş gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tebliğ ekinde yer alan “Dijital Vergi Dairesi Şifre Talep Bildirimi” ile bağlı oldukları vergi dairesine, mükellefiyet kaydı bulunmayan tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin ise kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yer vergi dairesine bizzat vererek de şifre edinmeleri mümkündür.

Alt kullanıcı;

Sistemi kullanan kişiler istemeleri halinde, Sosyal Güvelik Kurumuna kayıtlı çalışanlarını Sistemin belirli fonksiyonlarını kullanmak üzere alt kullanıcı olarak tanımlayabilecek ve yetkilendirebileceklerdir.

Dijital Vergi Dairesinde yer alan hizmetler;

Aşağıda yer alan işlemleri, Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, dileyen kişilerin Dijital Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirmesine imkân tanınmıştır:

a) Borç ödeme.
b) Mükellefiyet durum yazısı alınması.
c) Borç durum yazısı talebinde bulunulması.
ç) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi.
d) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dönem değişiklik bildiriminde bulunulması.
e) Vergi kimlik numarası doğrulama.
f) Vergi kimlik numarası sorgulama.
g) e-Vergi levhası sorgulama.
ğ) Re’sen terk sorgulama.
h) ÖTV2A ödeme belgesi sorgulama.
ı) Gümrük çıkış beyannamesi sorgulama.
i) Yabancılar için vergi kimlik numarası doğrulama.
j) Yabancılar için potansiyel vergi kimlik numarası sorgulama.
k) e-Devlet alındı numarası ile sorgulama.
l) Özelge talep edilmesi.
m) Emanet hesaplarında bekleyen tutarlara ilişkin dilekçeler.
n) Başkanlıkça uygun görülen diğer iş ve işlemler.

İnteraktif Vergi Dairesi ve İnternet Vergi Dairesi gibi uygulamalar üzerinden sunulan hizmetler belli bir plan dâhilinde Dijital Vergi Dairesine aktarılarak bu Sistem üzerinden sunulacaktır.

Dijital vergi dairesine erişim https://dijital.gib.gov.tr/ adresinden sağlanacaktır.

07.10.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 552 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Bilgi edinilmesi rica olunur.
Saygılarımızla; 
VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

Vergi Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., yerli ve yabancı şirketlere, uluslararası standartlar çerçevesinde denetim ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İletişim

Bize Yazın

info@vdd.com.tr

Adresimiz

Kore Şehitleri Caddesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak No:3 D:7-8 34398 Zincirlikuyu / İstanbul / Türkiye

Pazartesi - Cuma: 08:00 - 18:00

+90 212 272 27 77

Copyright ©2023 Vergi Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.