Skip links

2023/41 – 4447 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesi Kapsamında Yabancı Uyruklu Sigortalılara Yönelik Yeni Uygulama

Bunu Yazıyı Paylaş
Sirküler: 2023-SR-2041
Konu: 4447 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesi Kapsamında Yabancı Uyruklu Sigortalılara Yönelik Yeni Uygulama

Son yapılan düzenleme ile, genç, kadın ve mesleki belge sahibi olan kişilerin istihdamına yönelik düzenleme ile özel sektör işverenlerinin 1/3/2011-31/12/2023 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, ilgili sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına karar kılınmıştır.

Söz konusu prim desteğinden yararlanma süresi, kapsama giren sigortalının yaşına, mesleki yeterlik belgesi sahibi olmasına veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirip bitirmediğine göre değişmekte olup destek kapsamına giren sigortalının Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması halinde ise bu sigortalının destek süresine ilave 6 ay eklenmektedir.

Söz konusu prim desteğinden Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu ayrımı olmaksızın ilgili maddede yer alan şartları sağlayan tüm sigortalılardan dolayı yararlanılabilmektedir.

Sirkülerimiz ekinde yer alan 12.12.2023 tarihli, E-83604451-207.02-86006882 sayılı SGK genel yazısı ile Yabancı uyruklu sigortalılar için aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır;

2023/Kasım dönemi itibarı ile işsiz olarak kaydedilemeyeceği için sigorta primi işveren hissesi desteği (6111 Sayılı teşvik) kapsamında belirlenen mevcut destek sürelerine ilave 6 aylık süre eklenmeyecektir.

2023/Kasım ayı/dönemi öncesinde Türkiye İş Kurumuna işsiz olarak kayıtlı yabancı uyruklu sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanun’un geçici 10 uncu maddesinde yer alan teşvikten yararlanılması halinde, işverenlerden yabancı uyruklu sigortalılardan dolayı ilave 6 aylık süre kapsamında yararlanılan teşvik tutarları geri alınmayacaktır.

2023/Kasım ve Aralık aylarında işe alınan ve kapsama giren yabancı uyruklu sigortalıların yaşına, mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirip bitirmediğine göre belirlenen destek süresine ilave 6 aylık destek süresi (0+6, 24+6, 36+6, 48+6) verilmeyecektir.

2023/Kasım ayı dönemi öncesinde özel sektör işverenleri tarafından Türkiye İş Kurumuna kayıtlı yabancı uyruklu sigortalının 4447 sayılı Kanun’un geçici 10 uncu maddesi kapsamında tanımlamasının yapılarak teşvikten yararlanılması ve 2023/Kasım ayı itibarıyla yararlanmaya devam edilmesi halinde, bu sigortalılardan dolayı teşvikten yararlanma 2023/Kasım ayı/dönemi itibarıyla sonlandırılacaktır.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.