Skip links

2023/44 – 30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete ile bazı had ve tutarlar açıklandı!

Bunu Yazıyı Paylaş
Sirküler : 2023-SR-2044
Konu: 30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete ile bazı had ve tutarlar açıklandı!

1- 2024 gelirlerine uygulanacak olan gelir vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

     

Gelir dilimleri

Vergi oranı (%)

110.000 TL’ye kadar

15

230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası

20

580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, (ücret gelirlerinde 870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL), fazlası

27

3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL), fazlası

35

3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL), fazlası

40

2-    Diğer çeşitli had ve tutarlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Açıklama

İstisna Tutarı

Kira geliri istisna tutarı

33.000 TL

Çalışanlara yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler

170 TL

Hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere

88 TL

Binek otomobil gider olarak indirim konusu yapılabilecek aylık kira bedeli

26.000,00 TL

Binek otomobil  gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı

690.000,00 TL

Binek otomobil amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç

790.000,00 TL

Binek otomobil vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde

1.500.000,00 TL

Taşınmaz mal satışından elde edilen değer artış kazançları

87.000,00 TL

Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

13.000,00 TL

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.