Skip links

2024/2055 – Özet Döviz Pozisyon Raporu Verme Süresi için 29 Şubat 2024 (Bugün) son gün!

Bunu Yazıyı Paylaş
Sirküler : 2024-SR-2055
Konu : Özet Döviz Pozisyon Raporu Verme Süresi için 29 Şubat 2024 (Bugün) son gün!

8 Kasım 2023 Tarih 32363 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 8 Kasım 2023 tarihli “2023-43 Sayılı Özet Döviz Pozisyon Raporlamasının Kaldırılması ve Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Kapsam Değişikliği Hakkında Basın Duyurusu” yayınlanmıştır.

- Düzenleme kapsamında; 2023 yılı Mart ayında başlatılan, 10 milyon Türk lirası ve üzeri toplam nakdi ve gayrinakdi kredi bakiyesi bulunan firmalardan alınan Özet Döviz Pozisyon Raporlaması uygulamasına son verilmiştir. 

- Raporlama kapsamına girecek firmaların tespitinde öngörülen 15 milyon ABD doları ve üzeri yabancı para kredi yükümlülüğü bulunma şartı, toplam nakdi kredi bakiyesi ilgili aylık hesap döneminin son iş günü itibarıyla 100 milyon Türk lirası ve üzerinde olma veya geçmiş bir yıllık hesap dönemindeki net satış hasılatı veya aktif büyüklüğü 500 milyon Türk lirası ve üzerinde olma şeklinde değiştirilmiştir. 

- Bu kapsama giren mükelleflerin, 2024/Ocak dönemine ait Özet Döviz Pozisyon Raporlarını en geç 29 Şubat 2024 tarihinde vermeleri gerekmektedir. 

Bilgi edinilmesi rica olunur.
Saygılarımızla; 
VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.