Skip links

2024/2059 – Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilme Ve Ödeme Sürelerinin Uzatıldı!

Bunu Yazıyı Paylaş
Sirküler: 2024-SR-2059
Konu: Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilme Ve Ödeme Sürelerinin Uzatıldı!

30 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. 

30 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024/Mart dönemine ilişkin ‘’Form Ba’’ ve ‘’Form Bs’’ bildirimlerinin verilme süresi 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.


30 Nisan 2024 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma, imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken Elektronik Defter Beratları’nın yükleme süresi 10 Mayıs 2024 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bilgi edinilmesi rica olunur.
Saygılarımızla;
VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.