Skip links

2024/2060 – 2024/I. Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Uygulanmayacak ve Geçici Vergi Beyanına Bilanço Eklenmeyecek!

Bunu Yazıyı Paylaş
Sirküler: 2024-SR-2060
Konu: 2024/I. Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Uygulanmayacak ve Geçici Vergi Beyanına Bilanço Eklenmeyecek!

2024 hesap döneminin birinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesinin yapılmaması konusunda 30 Nisan 2024 tarihli ve 32532 sayılı Resmi Gazete’de 560 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Yayımlanan bu tebliğ ile;

  • 2024/1.  geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılmayacak,
  • 2024/1. geçici vergi dönemi gelir/kurumlar beyannameleri ekine bilanço eklenmeyecek olup; enflasyon düzeltmesi yapılan izleyen geçici vergi dönemlerinde beyannamelere düzeltilmiş bilanço eklenecek,
  • 2024/1. geçici vergi dönemi itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapılmaması, 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançoların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasına engel teşkil etmeyecek,
  • 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (9) numaralı bendi kapsamındaki münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler, mezkûr fıkranın (1) numaralı bendinde yer alan şartlara bakılmaksızın (her geçici vergi dönemi sonu itibarıyla) enflasyon düzeltmesi yapma zorunlulukları bulunduğundan, 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi dönemi dahil enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edeceklerdir.

30 Nisan 2024 Resmi Gazete duyurusu için TIKLAYINIZ. 

Bilgi edinilmesi rica olunur.
Saygılarımızla;
VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.