Skip links

2024/50 – KDV Tevkifatı Yapanların Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı!

Bunu Yazıyı Paylaş
Sirküler : 2024-SR-2050
Konu : KDV Tevkifatı Yapanların Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı!

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı 10.02.2024 tarihli duyurusu ile 01 Şubat 2024 tarihinden itibaren sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılmıştır.

28/12/2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7491 Sayılı Kanun ile sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamelerinin verilme tarihi vergilendirme dönemini takip eden ayın 21 inci gününe, ödeme tarihi ise 23 üncü gününe çekilmişti.

10.02.2024 itibari ile yayımlanan 164 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 01 Şubat 2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından vergilendirme dönemini takibeden ayın 21 inci günü akşamına kadar verilip beyanname verecekleri ayın 23 üncü günü akşamına kadar ödenmesi gereken KDV Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 25 inci günü sonuna kadar yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılmıştır.

Sorumlu sıfatıyla verilmesi gereken KDV Beyannameleri dışında kalan KDV Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır..

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.