Skip links

2024/52 – KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 50 Seri No.lu KDV Tebliği

Bunu Yazıyı Paylaş
Sirküler : 2024-SR-2052
Konu: KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 50 Seri No.lu KDV Tebliği

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 50) 10 Şubat 2024 Tarihli ve 32456 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Öne çıkan bazı hususlara aşağıda yer verilmiştir;

Ø  Kısmi tevkifat uygulamasındaki tevkifat sınırı 01/03/2024 tarihinden geçerli olmak üzere, fatura düzenleme sınırı olan KDV dahil 6.900,00 TL olarak belirlenmiştir.

Ø  2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen tutarın 1 No.lu beyannamede indirilebileceğine ilişkin hükümler tebliğden çıkarılmış, beyan edilmesinin yanında ödeme şartına ilişkin düzenleme ve örneklere tebliğde yer verilmiştir.

Ø  Kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekküllerine yapılan diğer hizmetler tevkifat kapsamına alınmıştır.

Ø  30 günlük ek süreden sonra eksiklikleri gideren mükelleflerin mahsup taleplerine ilişkin vergi dairelerinde yapılan işlemler sırasında geçen süreler için gecikme zammı uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Ø  Bazı KDV istisna süresilerinin 31/12/2028 tarihine kadar uzatılmıştır.

Söz konusu tebliğ, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;
VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.