Skip links

Mahmut Bülent Yıldırım Makaleleri

Sporcuların Vergilendirilmesi

1-GİRİS Liglerin başlamasıyla birlikte sporcu ücretleri, özellikle de futbolcuların transfer ücretleri kamuoyunda konuşulur hale gelmiş bulunmaktadır. Forbes Dergisinin yapmış olduğu

Enflasyon Düzeltmesinin Gerekliliği

1-GİRİS Dünyada ve ülkemizde yüksek oranlı enflasyonla yaşadığımız gerçeğiyle birlikte özellikle 2022/2. Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinde ve mali tablolarında döviz

Hisse Devirlerinin Vergisel Boyutu

I-GİRİŞ Pay veya hisse kavramının tanımına vergi kanunlarında yer verilmemekle birlikte, bu kavramın 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda[1] da tanımlanmadığını görmekteyiz. Genel

Damga Vergisinde Zamanaşımı Var mı?

1-Giriş Damga Vergisi, taraflar arasında yapılan hukuki veya ticari işlemlere bağlı olarak düzenlenen kâğıtlar üzerinden alınan bir muamele vergisidir. 488 sayılı

This website uses cookies to improve your web experience.