Skip links

Muharrem Özdemir Makaleleri

Tags

ÜSTADÜD-DAR (Devletin Üstadı)

Üstadlık kavramının Tarihçesi Bakanlıkların teftiş, soruşturma birimleri özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı denetim elemanları ile Bankaların teftiş birimleri arasında kıdemsiz

Tebligatta Münasip Bir Süre

GENEL BİR BAKIŞ 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun tebliğ evrakının teslimi başlıklı 102 inci maddesinin (5) numaralı fıkrasında tebligatta münasip

İzaha Davet Müessesesi

İZAHA DAVETE İCABET EDİN! 1.1. Kanun gerekçesi 213 sayılı Kanunun mülga 370’inci maddesi, izaha davet başlığı altında yeniden düzenlenmektedir. Vergi

This website uses cookies to improve your web experience.